English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS
FEN FAKÜLTESİ
Yrd. Doç. Dr. Emre İLHAN
Yrd. Doç. Dr. Emre İLHAN
Dekan Yardımcısı  /  Öğretim Üyesi
Tel :
444 5 388/2387
E-Posta :
emre.ilhan@erzurum.edu.tr
E-Posta :
eilhan25@gmail.com
Kişisel Sayfa :
Akademik Üniversite Fakülte Bölüm Ana Bilim Dalı Yıl
Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği 2004
Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Tahıl Yetiştiriciliği ve Islahı 2009
Doktora Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Biyoloji 2013
Hizmet Süresi Kuruluş Pozisyon
2009 - 2013 Mustafa Kemal Üniversitesi Öğr. Gör.
2013 - 2014 Mustafa Kemal Üniversitesi Öğr. Gör. Dr.
2014 - 2016 Mustafa Kemal Üniversitesi Yrd. Doç. Dr.
2016 - Erzurum Teknik Üniversitesi Yrd. Doç. Dr.
2013 - 2015 Mustafa Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
2015 - 2016 Mustafa Kemal Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bölüm Başkanı
2010 - 2013 Mustafa Kemal Üniversitesi Teknik Programlar Bölüm Başkanı
2012 - 2015 Mustafa Kemal Üniversitesi MYO ECTS\DS – Erasmus – Farabi Koordinatörü
2010 - 2016 Mustafa Kemal Üniversitesi Yüksekokul Kurul Üyesi
2017 - Erzurum Teknik Üniverstesi Dekan Yardımcısı
Ödül Adı Kuruluş Yıl
Yayın Teşvik Ödülü TÜBİTAK 2015
Yayın Teşvik Ödülü Mustafa Kemal Üniversitesi 2015Kuruluş Üyelik Türü Görev Hizmet Yılları
Ziraat Mühendisleri Odası Mesleki Üye 2008 - ...
ORCID id
Researcher id
Google Scholar
Olive Genome Consortium
Yayınlar

SCI ve SCI-expanded indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler:

İnal, B., Büyük, İ., İlhan, E., Aras, S. 2017. Genome-wide analysis of Phaseolus vulgaris C2C2-YABBY transcription factors under salt stress conditions. 3 Biotech, 7: 302. https://doi.org/10.1007/s13205-017-0933-0

İlhan, E., Ozgur, S., Tuna, G.S., Eren, A.H., Karahan, F., Tuna, M., Erayman, M. 2017. Nuclear Dna Content Variation Among Glycyrrhiza Taxons Collected From East Mediterranean. Fresenius Environmental Bulletin, 26(5): 3251-3256.

Erayman, M., İlhan, E., Eren, A.B., Güngör, H., Akgöl, B., 2016. Diversity analysis of genetic, agronomic and quality characteristics of bread wheat (Triticum aestivum L.) cultivars Grown in Turkey, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 40: 83-94., DOI: 10.3906/tar-1502-135

Erayman, M., Turktas, M., Akdogan, M., Gurkok, T., Inal, B., Ishakoglu, E., Ilhan, E., Unver, T., 2015. Transcriptome Analysis of Wheat Inoculated with Fusarium graminearum, Frontiers in Plant Science, 6:867. doi: 10.3389/fpls.2015.00867

Atak, M., İlhan, E., Erayman, M., Dilbirliği, M., Eren, A.B., Arslan, M., Çeliktaş, N., 2015. Identification of SSR and EST Markers Associated with Waterlogging Tolerance in Bread Wheat, Fresenius Environmental Bulletin, 24(11), 3649-3656.

Hakan Eren, H., Pekmezci, M.Y., Okay, S., Türktaş, M., Inal, B., Ilhan, E., Atak, M., Erayman, M., Unver, T. 2015. Hexaploid wheat (Triticum aestivum L.) root miRNome analysis in response to salt stress. Annals of Applied Biology 167(2), 208-216., Doi: 10.1111/aab.12219

Inal, B., Türktaş, M., Eren, H., Ilhan, E., Okay, S., Atak, M., Erayman, M., Unver, T., 2014. Genome-wide fungal stress responsive miRNA expression in wheat. Planta, 240 (6): 1287 – 1298.

Erayman, M., İlhan, E., Güzel, Y., Eren, A.H., 2014. Transferability of SSR markers from distantly related legumes to Glycyrrhiza species. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 32: 32-38.

Özçubukçu, S., Ergün, N. and İlhan, E., 2014. Waterlogging and nitric oxide induce gene expression and increase antioxidant enzyme activity in Wheat (Triticum aestivum L.). Acta Biologica Hungarica 65(1), pp. 47–60

Avcı, S., İlhan, E., Erayman, M., Sancak, C., 2014. Analysis of Onobrychis Genetic Diversity Using SSR Markers from Related Legume Species. The Journal of Animal and Plant Sciences, 24(2): 556-566.

 

Hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde tam metin olarak yayınlanan makaleler:

Eren, A. H., İlhan, E., İnal, B., 2016. Bitkilerde Yeni Nesil Dizileme Teknolojisi ile miRNA Analizi. YYÜ Tar. Bil. Derg., 26(3): 448-454.

Eren, A. H., İlhan, E., İnal, B., 2016. miR482 ve Bitkilerdeki İzoformları. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 3(2): 184-191.

İlhan, E., Erdoğan, C., Aydın, M., Erayman, M., 2014. Medicago truncatula EST Veri Tabanından EST – SSR Markörlerinin Geliştirilmesi. MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (1):19-24.

Eren, A.H., İlhan, E., Erdoğan, C., Erayman, M., 2014. MikroRNA’lar ve Stres Şartlarındaki İşlevleri. MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (1):25-35.

İlhan, E., Eren, A.H., Erayman, M., 2013. Serin İklim Tahıllarında Virüs Kaynaklı Gen Susturma: BSMV Kullanımı. Atatürk Üniv., Ziraat Fak., Derg., 44 (1):91-97

 

Uluslararası konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında özet veya tam metin yayınlanan yayınlar:

İlhan, E., Mustagini, A., Buyuk, İ., Inal, B., Aras, S. 2017. Genome-wide and expression analysis of  L. mTERF genes under salt stress, Journal of Biotechnology, 256:S38. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiotec.2017.06.676.

Erayman, M., Horuz, M., Konuskan, O., Ilhan, E., Eren, A.H. 2016. Determination of genetic characterization and bioethanol yield of selected maize lines and cultivars. FEBS JOURNAL, 283:108-108.

 

Erayman, M., Ergun, N., Yilmaz, E.S., Ilhan, E., Ozcubukcu, S., Eren, A.H., Hancer, T., 2011. Physiological and gene expression differences of wheat varieties under different waterlogging treatments. European Biotechnology Congress 2011/Current Opinion in Biotechnology. S143-S144.

Ilhan, E., Demirel, U., Eren, A.H., Atak, M., Erayman, M., 2011. Screening wheat orthologs of tomato fw2.2 gene and their expression analysis. European Biotechnology Congress 2011/Current Opinion in Biotechnology. S48 - S48.

 

Ulusal konferans/sempozyumlarda sunulan ve tam metin yayınlanan yayınlar:

Erayman, M., İlhan, E., Ağırtaş, M.K., Sertkaya, E., 2015. Süneye Hassas ve Tolerant Aday Buğday Çeşitlerinin Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ve Moleküler Karakterizasyonu. Türkiye XI. Tarla Bitkileri Kongresi

Erdoğan, C., İlhan, E., Erayman, M., 2013. Değişik Bakla (Vicia faba L.) Genotiplerinde Farklı Boğumlarda Gelişen Tohumların Bazı Çimlenme Ve Tohum Özellikleri. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya.

Erdoğan, C., İlhan, E., Eren, A.H., Ağırtaş, M.K., Erayman, M., 2011. Yabancı Kökenli Bazı Nohut(Cicer arietinum L.) Populasyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin Moleküler Karakterizasyonu. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa.

İlhan, E., Dilbirliği, M., Atak, M., Haliloğlu, K., Erayman, M., 2009. Buğdayda Su Baskınına Toleransta Anaerobik Genlerin Markör Olarak Kullanılma Olanaklarının Araştırılması. Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay.

İlhan, E., Erayman, M., Kaplan, D., Haliloğlu, K., 2009. Buğday SSR Markörlerinin Arpa Genomuna Transfer Edilebilirliği ve Arpa Çeşitlerinde Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi. Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay.

Okyay, V. V., İlhan, E., Atak, M., Dilbirliği, M., Haliloğlu, K., Erayman, M., 2009. Akdeniz Bölgesine Uygun Ekmeklik Buğdayların D Genomundaki Değişimlerin SSR Markörleri Yoluyla Belirlenmesi. Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay.

Haliloğlu, K., Aydın, M., Yurdigül, B., Şengül, S., İlhan, E., 2009. Ön Üşütme ve Priming Uygulamalarının Sarı Çiçekli Gazal Boynuzu (Lotus corniculatus L.) Tohumlarının Çimlenme Performansına Etkisi. Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay.

Aydın, M., Haliloğlu, K., Uysal, P., Tosun, M., İlhan, E., 2009. Çavdar Bitkisinde In Vitro Uygulamalar. Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay.

Haliloğlu,  K.,  Aydın,  M.,  İlhan,  E.,  Tosun,  M.,  2007.Buğdayda  Olgun  Embriyo  Kültüründe  Eksplant  Kaynaklı Kontaminasyonun Azaltılması. Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum.

Haliloğlu, K., İlhan, E., Aydın, M., 2007. Çavdar (Secale cereale L.) Olgun Embriyo Kültüründe Farklı Sterilizasyon Tekniklerinin Kontaminasyona Etkisi. Türkiye 7. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum.

Dekanın Mesajı

Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde 2010 yilinda kurulan Fen Fakültemiz, yeni ve öncü olmanin verdigi heyecan ve avantajlarla egitim ögretim hayatina..Devam

Bağlantılar

Sizler için önerebileceğimiz yararlı bir çok bağlantıya burdan ulaşabilirsiniz. Bağlantıların tümü Kurumların resmi web sayfalarıdır... Devam

Galeri

Fen Fakültesi Görselleri Devam